CHCETE, ABY VÁM VAŠE WEBOVÉ STRÁNKY PŘINÁŠELY UŽITEK?

SEO AUDIT - ukázka

hlavička

SEO AUDIT
Penzionu v Mexiku Casa Estrella


Hlavním cílem SEO AUDITU (ANALÝZY) je kontrola těch nejdůležitějších parametrů Vašeho webu, které mají největší vliv na to, jak a kde se Vaše firma na internetu zobrazuje, především najít technické a obsahové chyby webu a navrhnout jejich řešení.   

SEO Audit (Analýza) je však jen začátek, pokud to myslíte s vaším webem vážně a chcete, aby vám přinášel užitek, tak na něm musíte neustále pracovat. Nabízíme vám proto další služby, které vedou k větší návštěvnosti vašeho webu a zprostředkovaně i k většímu užitku pro vaši firmu.

Tyto služby naleznete zde: https://www.pro-seo.cz/dalsi-sluzby

Tyto služby se však už neobejdou bez vaší spoluúčasti, protože nikdo nezná vaše podnikání lépe než vy sami.

My jen díky zkušenostem, které máme, vám můžeme nabídnout nejlepší, a hlavně funkční metody, které máme odzkoušené na webech našich ostatních klientů. Především pak čerpáme z metod ověřených na našich vlastních webech www.edb.cz, www.edb.eu, www.nabidka.net, www.poptavka.net, www.14000.cz.

… A že od roku 1996 těch pokusů, úspěchů, ale i omylů bylo hodně. Tomu se však říká zkušenost a ta nejde koupit za žádné peníze …

 

SEO AUDIT

1/ Pozice ve vyhledávačích 4/2020

Cílem veškerého snažení, které se obecně schová pod termín SEO je to, aby se internetová stránka zobrazovala na předních místech vyhledávačů. Získání přední pozice ve výsledcích vyhledávání zvyšuje šanci získání četnějších a zároveň cílených návštěvníků. Lidé obecně upřednostňují přirozené/organické vyhledávání před placenou reklamou, protože na ně takové weby působí důvěryhodněji a relevantněji.

Zobrazení pozic zadaných klíčových slov vaší firmy ve vyhledávačích Seznam a Google. Pokud dané klíčové slovo není umístěno do 50 pozice, pak se zobrazí text "Mimo sledované pozice".

 kw

 

2/ Kontrola interních a externích linků

Web obsahuje mnoho interních (odkazy v rámci vlastního webu) i externích (odkazy směřující na cizí web) odkazů s chybou 404, což je chyba vrácená serverem, kdy požadovaný soubor či stránka nebyly nalezeny. Mohly být např. smazány nebo přesunuty. Pokud je zvýšený počet chyb 404, tak vyhledávače Google a Seznam předpokládají, že je web neudržovaný a negativně jej ohodnotí.

Interní linky, a především jejich počet slouží k tomu, aby bylo zřejmé, které stránky (tj. služby či výrobky na těchto stránkách) jsou důležitější a které méně. Na nejdůležitější stránky odkazuje nejvíce interních linků.

Příklad chyby 404:
chyba 404 - https://www.casa-estrella.com/wp-content/uploads/2020/01/cobá2.jpg

    

3/ Kontrola zpětných linků (ZL)

Ke kontrole ZL využíváme jeden z nejdůležitějších nástrojů Majestic.

Jedním z důležitých ukazatelů, jak hodnotný je web a i jednotlivé stránky, jsou dvě čísla, každé v rozmezí od 0 do 100, nazvané Trust Flow (TF) = kvalita a Citation Flow (CF) = kvantita. Kvalitní stránky jsou ty, které mají co nejvyšší a pokud možno i velmi podobnou hodnotu TF a CF.

Váš web je oceněn velmi špatnými hodnotami viz. obrázek. Velké množství externích zpětných odkazů vaší stránce spíše škodí, mají obě hodnoty CF a TF nulové. Takovéto odkazy je nutné odstranit a zároveň nikdy neuškodí i zvýšení externích odkazů z dalších kvalitních domén, tedy takových s korespondujícím zaměřením.

Seznam s hodnocením domén naleznete v příloze "Zpětné linky".

casa4

 

4/ Kontrola zaindexovaných stránek webu

Indexace stránek je procedura, kdy se na web podívá robot vyhledávačů, web si projde a uloží si ho „k sobě“ tzv. zaindexuje si celý web nebo v horším případě zaindexuje jen některé jeho části.

Při vyhledávání uživatelem se pak vyhledávač podívá k sobě do databáze (do svého indexu) a poskytne nejrelevantnější odpověď, tedy weby, které vyhovují zadanému kritériu.  Z čehož vyplývá, že pokud není web zaindexován, nebude tak nikdy nabídnut uživateli, který vyhledává. Proto je tak důležité, aby web všechny stránky, které uzná za vhodné pro uživatele, měl zaindexované ve vyhledávačích.

Počet zaindexovaných stránek na Googlu i Seznamu (pro český web) by měl být v optimálním případě shodný. Ve vašem případě Google zatím žádnou stránku nezaindexoval.

casa3
  

5/ Kontrola Titulků a Popisků, Popisků obrázků, Nadpisů

5.1 Titulky

Titulek sumarizuje a přesně popisuje obsah stránky. Každá stránka by měla mít svůj originální titulek, který by neměl přesahovat určenou délku. Pokud je Titulek delší, nezobrazí se celý. Vašemu webu titulky chybí.

5.2 Popisky = Description

Popis stránky, který by měl uživateli naznačit, co daná stránka obsahuje, jaké informace na ní uživatel nalezne. Obdobně jako Titulek má maximální velikost a měly by být originální, neduplicitní. Vašemu webu popisky také chybí.

5.3 Popisky a názvy obrázků

Popis obrázků pomáhá vyhledávačům pochopit, co daný obrázek zobrazuje. Vyplněným popiskem podpoříte relevantnost celé stránky. Vám popisky obrázků chybí.

5.4 Nadpisy

Nadpisy oddělují obsah podle důležitosti, úrovně nadpisů se člení od nejdůležitější H1 až po H6. Každá stránka by měla mít jeden hlavní nadpis H1, který by měl významem odpovídat Titulku dané stránky. Vaše nadpisy nemají správnou strukturu.

 

6/ Kontrola responzvního banneru

Tzv. responzivní design znamená, zda je webová stránka upravena i pro zobrazení v mobilních telefonech, netbookách, tabletech apod.
Stránka je optimalizována pro správné zobrazení na mobilních zařízeních.

 

7/ Kotrola protokolu HTTPS

HTTPS je protokol, který umožňuje zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. Protokol má za úkol chránit návštěvníky. Zajištěný protokol zvýhodňuje stránky ve vyhledávači Google. 
Web má platný protokol https.

 

8/ Kontrola množství a kvality textu na webu

Sice neexistuje konkrétní počet znaků, vět nebo odstavců, který sám o sobě zlepší dohledatelnost vašeho webu, ale každá stránka by měla obsahovat dostatečné množství textu, bez přehnaného vložení klíčových slov.
Čím víc obsahu, tím líp? Zjednodušeně řečeno ano. Nepsané pravidlo říká, že rozsah kvalitního textu na jednu stránku je alespoň normostrana textu (1 800 zn.) A z tohoto hlediska máte co dohánět. Na to, jak v atraktivním prostředí a lokalitě web je obsahuje velmi málo textu.

 

9/ Kontrola rychlosti načítání webu

Uživatelé internetu neradi čekají, rovněž Google řadí rychlost načítání webu mezi své hodnotící parametry.
Web jak na mobilech, tak na PC se načítá velice pomalu a hodnota = 0 znamená nějaký zásadní problém ve zdrojovém kódu nebo na hostingu, přípaně na https protokolu. Odstranění tohoto problému si vyžádá hlubší analýzu a především přístup do Vašich stránek!

rychlost

 

10/ Ikona webu - Favicon

Favicon zlepšuje viditelnost značky Vaší firmy. Své opodstatnění má hlavně při ukládání do záložek. Váš web tuto ikonu uvedenou nemá.

 


Celkové hodnocení a návrh řešení

Opravit kritické chyby:
- web upravit pro rychlejší načítání - nejdůležitější a zřejmě i časově i finančně nejnáročnější položka **
- vytvořit GSC - a poslat na Google k zaidexování všechny stránky webu
- odstranit chyby 404

Další opravy:
- je nutné opravit Titulky, Popisky, Popisky obrázků a Nadpisy
- dále je potřeba začít pracovat na Linkbuildingu, bez něj se nedají zlepšit pozice v SERPu - přirozeném vyhledávání
- udělat minimální analýzu relevantních klíčových slov pro daný penzion i lokalitu
- zvětšit obsah textu na webu

Poznámka: Během "corona krize" došlo k uzavření penzionu, následně ke zrušení webových stránek a návratu provozovatelů z Mexika do Česka...

                                                                                                           

Cena úprav při realizaci SEO Specialistou EDB: 6.000 Kč **/ bez DPH*

*objednávka je možná na minimálně 3 měsíce

hlavička

Jako optimalizace pro vyhledávače nebo též optimalizace nalezitelnosti či zkráceně SEO, anglicky search engine optimization se označují metody, které mají za cíl, aby se určená internetová stránka zobrazovala na předních místech vyhledávačů. Získání přední pozice ve výsledcích vyhledávání zvyšuje šanci získání četnějších a zároveň cílených návštěvníků.
Zdroj Wikipedia

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.